PL | EN
Ewa Pobłocka

prasa

Recenzja po recitalu w Vancouver 14.10.2016 - str. 1
Recenzja po recitalu w Vancouver 14.10.2016 - str. 2
Biuletyn Festiwalowy, 70. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju, nr 5, 11.08.2015
Muzyka 21/01.10.2014
Twoja Muza nr 1/2010
Dziennik Bałtycki 1.XII.2011
Podwarszawskie Życie Pruszkowa 5/160/2003
The Record Geijutsu
Nasza Polska nr 14/6.IV.2010