PL | EN
Ewa Pobłocka

kursy

http://www.ipm2014.am.katowice.pl/

http://www.chopin.edu.pl/pl/osobowe/ewa-poblocka

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/nauczyciele-akademiccy.html?view=osoba&id=29

VII Międzynarodowy Kurs Pianistyczny - Katowice (czerwiec/lipiec 2016)  

VIII Międzynarodowy Kurs Pianistyczny - Katowice (czerwiec/lipec2017)  
www.ipm.am.katowice.pl

European Piano Fest in Mallorca (6-11 sierpnia 2017) 
http://europeanpianofest.net/index.html