PL | EN
Ewa Pobłocka

AGENCJA ARIES:
anna.lazowska@wp.pl

od stycznia 2016
Agencja Artystyczna enterMezzo
Marcin Gorayski
kontakt w sprawach impresaryjnych:
entermezzo@op.pl
tel. 500 659 199


e-mail (tylko w sprawach prywatnych): ewa@poblocka.com