PL | EN
Ewa Pobłocka

Agencja Artystyczna enterMezzo

Marcin Gorayski
kontakt w sprawach impresaryjnych:
entermezzo@op.pl
tel. 500 659 199

Michał Bruliński - Personal Assistant
mw.brulinski@gmail.com


kontakt dla studentów: prof.epoblocka@yahoo.com